Home Prezentare Operaţii Activitate profesională Contact Link  
Find best premium joomla 1.7 templates at blog.templatemonster.com
 
Activitate de cercetare
   • „Rolul Fasciei Transversalis în chirurgia reparatorie a peretelui abdominal inghinal”-studiu biomecanic şi histologic, Institutul de Medicină Timişoara, Spitalul Clinic Municipal, Clinica de Semiologie Chirurgicală Timişoara, 1978-1980;
   • „Interrelaţia dintre morfostructura peretelui aortic şi localizarea topografică a anevrismelor aortei”-studiu anatomic, histologic şi biomecanic, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Spitalul Clinic nr. 1 Judeţean, Clinica I Chirurgicală Timişoara, 1993-1996;
   • elaborarea unei noi teorii etiopatogenice în mecanismul de ectazie şi efracţie anevrismală aortică prin studiul morfo-şi mecanostructural al peretelui aortei, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Spitalul Clinic nr. 1 Judeţean, Clinica I Chirurgicală Timişoara, 1993-1996;
   •  elaborarea unui proiect de program screening de depistare şi urmărire evolutivă a anevrismelor aortice. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Spitalul Clinic nr. 1 Judeţean, Clinica I Chirurgicală Timişoara, 1993-1996;
   • „Chirurgia anevrismelor aortice”- studiu morfologic, clinic, terapeutic, teză de doctorat, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, 1996;
   • elaborarea unei strategii terapeutice noi în tratamentul varicelor nesistematizate şi recidivate, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Clinica I Chirurgicală Timişoara, 2000-2005;

   

   PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE

  DIRECTOR REGIONAL DE PROIECT/COORDONATOR REGIONAL studiul naţional PEGAS (Prevalenţa Edemului de Gambă în Ambulator- Studiu epidemiologic) 2006. Proiectul a fost generat de necesitatea cunoaşterii prevalenţei edemului de gambă de origine venoasă la nivel naţional.Vizează profilaxia şi tratamentul precoce al insuficienţei venoase cronice.

   

  MEMBRU ÎN ECHIPA DE PROIECT/GRANT:Abordarea modernă a traumatismelor de  mână şi antebraţ – concept unitar de tratament chirurgical, recuperare funcţională şi reintegrare socio-profesională.105/2006 Obiectivul este reprezentat de abordarea modernă a membrului superior traumatic din punct de vedere chirurgical şi al recuperării funcţionale, în vederea atingerii standardelor europene în domeniu. Se urmăreşte uniformizarea atitudinii terapeutice pe plan naţional şi recuperarea într-o perioadă de timp cât mai scurtă, cu o durată de spitalizare cat mai redusă, cu reluarea cât mai rapidă a activităţii socio-profesionale.

   

  MEMBRU ÎN ECHIPA DE CERCETARE DIN PROIECTUL NAŢIONAL MIRA (Monitoring Infectious Resistance Assistance 2006 Studiul vizează stabilirea unei situaţii atât la nivel naţional cât şi pe fiecare instituţie participantă în parte, a germenilor gram-negativi şi gram-pozitivi, aerobi şi anaerobi implicaţi în infecţiile intraabdominale - peritonite(raportare procentuală). Se stabileşte o strategie antibiotică coerentă la nivelul fiecărei instituţii şi se apreciază comparativ cu alte ţări situaţia naţională.

  DIRECTOR REGIONAL DE PROIECT/COORDONATOR REGIONAL studiul naţional SEPIA (Studiu Epidemiologic asupra Prevalenţei Insuficienţei venoase cronice în Ambulator) 2004. Obiectivul proiectului a fost aprecierea prevalenţei IVC în diferite stadii la pacienţii adulţi la nivel naţional, determinarea factorilor care favorizează apariţia bolii, determinarea celor mai frecvente terapii şi a asocierilor de morbiditate. Bazat pe aceste date s-au făcut indicaţii terapeutice şi s-a elaborat proiectul unui ghid de diagnostic şi tratament în insuficienţa venoasă cronică.

  INVESTIGATOR PRINCIPAL IN STUDIUL CLINIC INTERNATIONAL : A multicentric, randomised, double- blind controlled clinical trial to assess the efficacy and saffety of bemiparin sodium as treatment of diabetic foot ulcers ROV-BEM- 2006-01

   

  INVESTIGATOR PRINCIPAL IN STUDIUL CLINIC INTERNATIONAL: Multicentric, randomised, double blind, placebo controlled clinical trial to evaluate the efficacy and the safety of the prophylaxis with Bemiparin (CANBESURE STUDY: Cancer, Bemiparin and Surgery Evaluation) ROV-BEM-2003-02,

 
 
copyright reserved by Sorin Olariu